head

 
 
 
Erasmus + jest nowym programem Unii Europejskiej, który rozpoczął się wraz z rokiem 2014. Nowy program zbiera razem i zastępuje szereg innych odrębnych do tej pory programów. Program będzie stanowił wsparcie finansowe dla organizacji zajmujących się edukacją, szkoleniami, młodzieżą oraz sportem. W takiej formie funkcjonować będzie do roku 2020. Nadrzędnym celem programu Erasmus + będzie podnoszenie szans na zatrudnienie poprzez rozwój umiejętności jego uczestników.
 
Prowadzone przez Fundację Schumana projekty EVS są teraz częścią składową programu Erasmus +. Do chwili obecnej opublikowany został przewodnik po programie jedynie w języku angielskim, jednak z czasem należy spodziewać się również wersji we wszystkich językach UE. 
 
 
 
 

Erasmus + is the new program of European Union, adopted in the beginning of the year 2014. New program had a purpose to include all the previously existing European programs concerning education, trainings youth and sports. Program is valid till 2020. The main objective of the program is to increase employment chances for the participants through the development of their skills and competences.

The Polish Robert Schuman Foundation coordinates EVS projects funded through Erasmus+ program. We invite you to read the information about EVS in frames of Erasmus+ program on our new web-site. 

 
More information/więcej informacji
 
 
 
Program guide/Przewodnik po programie